Tag: explain health problems

Canavan Hastalığı

genel bakış Canavan Hastalığı nedir? Canavan hastalığı, beynin mikroskobik sıvı dolu boşluklarla dolu süngerimsi dokuya dönüştüğü, gen bağlantılı bir nörolojik ...

Aort Cerrahisi

Miller Ailesi Kalp, Vasküler ve Torasik Enstitüsü cerrahları, aort cerrahisi gerçekleştirme konusunda engin deneyime sahiptir. Asendan aort, aortik ark, desendan ...

Page 1 of 2 1 2