Tandoğan Akdarı, M.D.

Tandoğan Akdarı, M.D.

Bakterilerin büyümesini öldüren veya durduran ilaçlara antibiyotik denir. Antibiyotik direnci, bakteriler öldürülmediğinde ve büyümeleri belirli antibiyotikler tarafından durdurulmadığında ortaya çıkar. Bazı Shigella suşları bazı antibiyotiklere dirençlidir. Antibiyotiklerin (dirençli olmayan), antibiyotiğe...

Read more
Page 12 of 12 1 11 12